EnsiohjeetMitä tehdä, kun läheinen kuolee?

Varaa maksuton neuvontakäynti luoksemme

Haluamme olla tukenanne käytännön järjestelyissä pikimmiten, maksuton neuvonta ja ajanvaraus p. (03) 752 2246

Voimme sopia toimistollemme tapaamisajan, jossa käymme läpi ajatuksenne hautajaisten järjestelyistä ja etsimme parhaan ratkaisun järjestelyjen toteuttamiseksi, huomioiden myös kustannukset. Kaikki hautausjärjestelyt voidaan sopia puhelimitse tai sähköpostilla, myös kotikäynnit mahdollisia Lahden alueella.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry

Suomen Hautaustoimistojen Liiton nettisivut
Ensiohje hautausta järjestävälle »
Anvisningar inför begravning »

Ensiohjeet – Mitä tehdä, kun läheinen kuolee?

Mitä pohtia ennen hautaustoimistoon tuloa?

Hautaustoimilain (8 luku, 23§) mukaan vainajan leski tai avopuoliso sekä lähimmät perilliset -usein lapset päättävät yhdessä hautaukseen liittyvistä kysymyksistä.

On hyvä keskustella omaisten kesken seuraavista asioista

  • Hautaustapa, arkku vai tuhkaushautaus
  • Hautapaikka, onko olemassa sukuhauta vai tuleeko uusi hautapaikka (ohjeistamme teitä hautapaikkaan liittyvissä asioissa)
  • Hautajaispäivä ja paikka, toive tietystä papista/puhujasta
  • Mikä on vainajan elämänkatsomus, tuleeko jonkin uskontokunnan mukainen kirkollinen toimitus vai ei uskonnollinen tilaisuus?

Hautaustestamentti

Lahden Hautauspalvelut – hautaustestamenttiEnsisijaisesti kunnioitetaan vainajan toiveita ja elämänkatsomusta. Mikäli vainajalla on tehty hautaustestamentti tai Hautausjärjestelyni-vihkonen, olisi se hyvä olla hautaustoimistossa asioidessa mukana.

Toimistoltamme noudettavissa maksuton Hautausjärjestelyni-vihkonen. Se voidaan käydä läpi toimistollamme ja täyttää yhdessä, jolloin omat toiveet hautausta varten kartoitetaan ja näin varmistetaan että hautajaistoiveet on mahdollista toteuttaa.

Omia hautausjärjestelyitä varten voidaan tehdä myös hautaustestamentti, jolloin toivotaan tietyn hautaustoimiston huolehtivan omista järjestelyistä. Tällöin suunnitelma tehdään yksityiskohtaisemmin. Omat hautajaiset on myös mahdollista maksaa etukäteen. Lisätietoja saatte puhelimitse Neuvonta ja ajanvaraus p. (03) 752 2246.

Mikä on hautauslupa?

Lahden Hautauspalvelut – hautajaiset, arkut

Hautauslupa, kuolintodistus, ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään

Hautausluvan ja kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri, joka on ollut hoitosuhteessa vainajaan. Samalla lähetetään tieto henkilön kuolemasta Digi- ja väestötietovirastoon. Hautauslupapaperia ei tarvita ensimmäisellä tapaamisella hautaustoimistossa.

Hautauslupa voidaan hakea sairaalalta/hoivakodilta myös meidän puolesta ja toimittaa tiedoksi seurakunnalle tuhkausta/hautausta varten.

Kuinka maksaa kuolinpesän laskuja?

Lahden Hautauspalvelut – maisema

Kuolinpesän pankkiasiat, laskujen maksaminen

Omaisille jää alkuperäinen hautauslupa ja sillä voi hoitaa joitain kuolinpesän asioita kuten eri sopimusten lopettaminen mm. vuokra, sähkö, puhelin- ja nettiliittymä. Pankkiasioiden hoitoon tarvitaan hautausluvan lisäksi virkatodistus vainajasta millä voi todentaa osallisuutensa kuolinpesään.

Jokaisella pankilla on oma ohjeistus kuolinpesän asioiden hoitoon. Voitte tutustua ohjeistuksiin alla olevista kunkin pankin kotisivulinkeistä.

Osuuspankki »
Nordea »
Handelsbanken »
Säästöpankki
Danske Bank

Mitä hautajaisten järjestäminen maksaa?

Lahden Hautauspalvelu – kirkko

Hautajaisten kustannukset

Hautaustoimiston kulut sisältävät: arkku, uurna, vainajan arkkuun asettaminen/siistiminen/pukeminen, vainajan saattoajo/kuljetukset, järjestely- ja toimistokulut.

Hautaustoimiston kulut ovat yhteensä keskimäärin 850–1500 €.

Muiden palvelujen kulut:

kukkakoristeet 60–120 € /kukkalaite
ohjelmalehtiset alk. 3 € /kpl
valokuvaus alk. 160 €
esiintyjä noin 200–400 €
kantajat 50 € /kantaja
lehti-ilmoitus noin 300–700 €
muistotilaisuuden kulut á 22–50 € / 50-200 € (tarjoilu & tilavuokra)
muistolaatta tai kaiverrustyö noin 300–500 € /hautakivi 1000–3000 €
perunkirjoitus riippuen kuolinpesän laajuudesta alk. 450 €

Seurakunnan kulut sisältävät:

tuhkauksesta, hautapaikasta, haudan kaivuu/kunnostus, kappelivuokra, vainajan/uurnan säilytys.

Seurakunnan kulut ovat yhteensä noin 345–800 €.

On hyvä huomioida, että myös sairaalalta voi tulla lisäkuluja vainajan säilytyksestä, mikäli hautajaisten järjestelyt viivästyy.

Mikäli vainaja on ollut varaton, on mahdollista hakea paikalliselta toimeentuloturvalta hautausavustusta. Hautauskulut voidaan maksaa kuolinpesän pankkitililtä.

Kuluista (omaisten tilaamista hautauspalveluista) vastaa viime kädessä kuolinpesä eli omaiset.

Jos mahdollista, on hyvä selvittää kuolinpesän käytettävissä olevat varat etukäteen, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.

Lisätietoa – Muistilista omaisille

Kuolinpesän asioiden hoito -muistilistan voitte noutaa veloituksetta toimistoltamme.

Kuinka valita oikea hautaustoimisto?